Verantwoordelijkheid in de keten

Voedselveiligheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze branche. Thema’s als migratie en minerale oliën en vooral ook hoe de verantwoordelijkheid die hierbij hoort, te nemen, zijn de gesprekken van de dag.

BRC-certificaat

Uiteraard neemt Royal Sens haar verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid. Zo zijn we in 2011 voor het eerst gecertificeerd voor de BRC-standaard. Het behalen van het eerste BRC-certificaat heeft  binnen ons bedrijf een hele cultuuromslag teweeg gebracht. Een prettige bijkomstigheid is dat de cultuurverandering heeft geresulteerd in een nog schonere werkomgeving.Nu enkele jaren later zijn de regels en de procedures om een veilig product te leveren de normaalste zaak van de wereld binnen ons bedrijf. Het is de standaard endaar willen we en kunnen we niet meer omheen. Voor ons is het dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat we de hoogste status hebben van de BRC Packaging and Packaging Materials standaard.

Voor Royal Sens is het behalen van een certificaat op het hoogste niveau niet het eindpunt. Dagelijks denken wij na over het steeds veiliger maken van ons product en de werkomgeving. Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers op alle niveaus in de organisatie staat daarbij centraal omdat we er samen verantwoordelijk voor zijn dat er een veilig product wordt geleverd.

Wilt u een keer een kijkje nemen in één van onze productielocaties of wilt u een kopie van ons certificaat? Dan kunt u een e-mail sturen naar sales@royalsens.com.

Een prettige bijkomstigheid is dat de cultuurverandering heeft geresulteerd in een nog schonere werkomgeving.

Sonja Jansen Qualty Manager, Royal Sens
?>