Sprankelende ideeën door onze brainstormsessies

Royal Sens organiseert ook brainstormsessies samen met onze klant. Naast het leveren van etiketten, het leveren van technische ondersteuning en advies is dit een welkome aanvulling op onze dienstverlening. 

Het doel van zo’n sessie is om gezamenlijk met de klant tot nieuwe ideeën te komen. Hierbij kan worden gedacht aan het bedenken van andere toepassingsmogelijkheden van de etiketten, maar bijvoorbeeld ook aan hoe een etiket beter opvalt in het schap. Het doel van zo’n sessie verschilt per klant en kan dus heel divers zijn.

Verloop brainstormsessie

Maar hoe gaat zo’n brainstormsessie bij ons? De ervaring leert dat in een andere omgeving dan de gebruikelijke werkplek er meer ruimte is om gedachten de vrije loop te laten. Creatieve en/of uiteenlopende ideeën ontstaan dan gemakkelijker. Voor de brainstormsessie zoeken we dan ook altijd een externe locatie die bij het onderwerp en/of de klant past.

Deelnemers van verschillende vakgebieden

De brainstormgroep bestaat uit deelnemers aan de kant van de klant en vanuit Royal Sens.  Om zo’n divers mogelijke samenstelling van de groep te creëren, nemen mensen van verschillende afdelingen deel aan de sessie. Iedereen levert vanuit zijn eigen perspectief input, wat leidt tot een compleet beeld van alle wensen.

Ontstaan van de ideeën

Na een korte kennismaking en introductie van het doel van de sessie is het brainstormtijd. In korte sessies worden met verschillende aanpakken ideeën gegenereerd. Deze ideeën hebben vaak raakvlakken met elkaar. We koppelen daarom verschillende ideeën aan elkaar, wat weer leidt tot een hele waslijst met nieuwe ideeën. Met alleen een lijst van ideeën kun je uiteindelijk niks. Focus is nodig om tot iets concreets te komen. Na deze selectie bepalen we dan ook thema’s waarin we de ideeën onderbrengen. Op één of meerdere thema’s gaan we dan dieper in. We vergelijken de ideeën, strepen voor- en nadelen tegen elkaar weg en formuleren de eerste randvoorwaarden.

Gedurende de dag zijn er enthousiaste en creatieve tekenaars aanwezig die deze concepten en ideeën in de vorm van tekeningen vastleggen. Dit levert aan het eind van de dag een mooi beeld op van de belangrijkste nieuwe concepten en ideeën.

Interesse? 

Voor meerdere klanten hebben wij inmiddels met succes brainstormsessies georganiseerd. Heeft u ook behoefte aan een brainstormsessie? Neemt u dan contact op met onze marketing afdeling

Ik heb inmiddels al meerdere brainstormsessies meegemaakt maar deze springt er echt uit.

Karin van Noort Inkoopster, Hak
?>