Royal Sens opereert klimaat neutraal

Duurzaam ondernemen is sterk in opkomst de laatste jaren en niet zonder reden. We leven in een wereld die voor een ongekende uitdaging staat om de planeet leefbaar en aangenaam te houden voor de generaties die na ons komen.

Royal Sens doet dat de afgelopen jaren al door haar bedrijfsvoering op vele wijzen te verduurzamen. Op onze productielocaties opereren wij op groene stroom en maken wij gebruik van bronkoeling. Op dit moment hebben we een onderzoek lopen om tot 2500m2 zonnepanelen te gaan plaatsen Zo proberen we onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen steeds kleiner te maken. Daarnaast gaan we stapsgewijs over op LED-verlichting om ook het verbruik verder omlaag te krijgen. En 99% van ons bedrijfsafval wordt hergebruikt.

Onze grondstoffen voor productie hebben al verschillende duurzame veranderingen doorgemaakt. Zo is bijvoorbeeld 92% van ons papier FSC-gecertificeerd, een belangrijke keurmerken dat het gebruik van duurzame bosbouwproducten garandeert. Royal Sens gaat echter nog een stap verder door sinds dit jaar al haar klanten Premium Green aan te bieden, het eigen ontwikkelde 100% Post Consumer Waste gerecyclede papier. Meer daarover in ons nieuwskatern!

De inkten die gebruikt worden voor de bedrukking van de etiketten zijn allemaal gebaseerd op plantaardige olie en onderdeel van een cradle-to-cradle productieketen. Deze keten garandeert dat de grondstoffen volledig hergebruikt kunnen worden, zonder hun waarde te mogen verliezen.

Voor het transport van onze etiketten maken wij gebruik van groupage transport. Zo wordt onnodige verspilling van laadruimte en brandstoffen voorkomen. Tot slot staan we ervoor dat al onze producten worden vervoerd met Euro 6 vrachtwagens, die zijn uitgerust met een nieuwe generatie motoren.

En nu zijn we dus volledig klimaat neutraal!

Royal Sens heeft zich aangesloten bij ClimatePartner en compenseert onze resterende uitstoot nu volledig door TUV gecertificeerde projecten te financieren.

Royal Sens steunt op deze wijze het Forest Protection project in Tambopata, Peru waar 400 lokale families zich inzetten om ruim 300.000 hectare aan bos te beschermen en veilig te stellen voor de toekomst. Met dit werk worden zij ook van een inkomen voorzien, en daarmee willen wij tevens een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, die wereldwijde armoede en slechte leefomstandigheden proberen tegen te gaan.

Een ander project dat Royal Sens steunt is Clean Oceans, Plastic Bank dat wereldwijd opereert. Zij motiveren lokale gemeenschappen met educatie en financiële beloningen om plastic afval te verzamelen voor het zijn weg vindt naar onze oceanen Dat is nodig voor het leven in de zee, maar ook voor de belangrijke rol van onze oceanen voor het klimaat. Het plastic wordt verzameld voor recycling en zo weer hergebruikt.

Niet alleen onze aandacht voor een leefbare wereld neemt toe, ook veel van uw klanten zullen het op prijs stellen dat uw productiepartners verantwoordelijke keuzes maken voor het milieu. Met Royal Sens als producent van uw etiketten maakt u de keuze voor een duurzame productieketen, en dat is met recht een win-win situatie voor iedereen!